Nová publikace

Právě vyšla publikace „Interregional contacts during the first millenium BC in Europe“, prezentující několik příspěvků ze stejnojmenné sekce konané na European Association of Archaeologists v Plzni v září 2013. Velké zpoždění v jejím vydání bylo zapříčiněno nestandardním chováním jednoho britského nakladatelství. Vydání publikace se nakonec ujala Univerzita Hradec Králové. Jsme proto rádi, že můžeme nabídnout odborné veřejnosti několik příspěvků, zajímavým způsobem řešících nejrůznější formy vzájemné interakce mezi vzdálenými regiony Evropy během prvního milénia před Kristovým narozením.