Nový článek

V časopise Auriga  vyšel nový příspěvek (Cihla, M. , Václavík, F., Trefný, M. 2017: Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích, Auriga  LIX/2, 63-76) věnující se problematice průzkumu a dokumentace antického komorového lomu v Tarquiniích. Přináší zajímavé informace ke studiu těžby kamene ve významné lokalitě jižní Etrurie, včetně dalších relevantních dat.

Nová publikace

Právě vyšla publikace „Interregional contacts during the first millenium BC in Europe“, prezentující několik příspěvků ze stejnojmenné sekce konané na European Association of Archaeologists v Plzni v září 2013. Velké zpoždění v jejím vydání bylo zapříčiněno nestandardním chováním jednoho britského nakladatelství. Vydání publikace se nakonec ujala Univerzita Hradec Králové. Jsme proto rádi, že můžeme nabídnout odborné veřejnosti několik příspěvků, zajímavým způsobem řešících nejrůznější formy vzájemné interakce mezi vzdálenými regiony Evropy během prvního milénia před Kristovým narozením.