O programu

Program Antické kulturní dědictví vznikl jako badatelský program při Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Účelem vzniku  je výzkum nejrůznějších aspektů antického starověku s co možná největším využitím interdisciplinárních metod. Dílčí témata Programu jsou tedy koncipována jako projekty archeologické, uměnovědní, stavebně historické, či zaměřené na antické výrobní technologie, apod.  Zaměřují se rovněž  na využití moderních výzkumných metod jako např. trasologie, digitální 3D dokumentace, nejnovější metody dálkového průzkumu, atd. K financování svých aktivit využívá Program jak grantové prostředky, tak i příspěvky soukromých sponzorů.

 

Kontaktní osoba

PhDr. Martin Trefný, Ph.D.